Idretten blir også berørt av en kommunereform. Selv om de individuelle idrettslagene består, vil det kreve en reorganisering av Drammens idrettsråd. Små lag kan finne styrker i å møte flere utøvere fra Svelvik. Anlegg må planlegges på en ny måte.

Tove Paule og Masud Gharahkhani informerer DIR om kommunereform

Tove Paule og Masud Gharahkhani informerer DIR om kommunereform

DIR inviterte til informasjonsmøte 27 januar, og Tove Paule (H) og Masud Gharahkhani (Ap) forklarte reformen og svarte på spørsmål.

Det første spørsmålet som kom opp var navnet på den nye kommunen. Det var kanskje ikke det viktigste spørsmålet for forsamlingen. Viktigere er det med finansieringen av interkommunale anlegg og forutsigbarhet framover. Politikerne kunne forsikre om at reformen ikke skulle påvirke idretten negativt å så henseende.