Politikere, ansatte og tillitsvalgte fra Svelvik, Drammen, Lier og Hurum drar til Danmark på studietur i slutten av januar. Lokaldemokrati står på agendaen, og siden Danmark allerede har gjennomført en kommuenreform, kan vi høste erfaringer fra dem som har klart å styrke demokratiet i større kommuner.

Kommunene Holbæk og Gentoft møter oss. Vi skal lære både om hvordan engasjere enkeltmennesker og hvordan bygge nærdemokrati for å få hele kommunen til å delta.

Se programmet her. Program studietur