Viktige saker på dagsorden:

  • Politisk plattform og drøftingsmøte med Drammen 14 januar
  • Innbyggerinvolvering

14 januar møtes Svelvik og Drammen til drøftingsmøte om politisk plattform. Forhandlingsutvalget har gjennomgått utkast til tekst og dette ble lagt fram for Kommunereformutvalget. Viktige saker som ble tatt opp var sykehjemskjøkken, Svelvik produkter, NAV-kontor og anlegg for idrett og kultur. Utvalget var stor sett samstemmig om hvilke tekstforslag som skulle foreslås endret til det beste for Svelviksamfunnet.

Neste viktige sak var innbyggerinvolvering. Anne Synnøve Horten fra administrasjonen ledet en diskusjon om hva politikerne ønsket fra innbyggerne, for å kunne lage et spisset forslag til innbyggerinvolvering. Kostnader og tidsrammer for en mulig folkeavstemming skal også inkluderes i en sak som fremlegges kommunestyret i februar.