… var temaet for dagens seminar, som Svelvik og Drammen inviterte Lier, Røyken og Hurum til. Seminaret var et offensivt salgsseminar for større kommuner, men hvilke kommuner som bør slå seg sammen, det ble overlatt til publikummet.

Idat Kreutzer startet seansen. Han trakk de store linjene fra hvordan globale bærekraftutfordringer må håndteres lokalt, sammen. Ressursknapphet, klima, demografiutfordringer må løses lokalt, og det gjør vi best ved å løfte blikket fra egen navle og se regionens utfordringer. 65 mrd kroner er tapt på få år, grunnet politikeres ønsker om å sende hilsen hjem, istedet for å bygge infrastruktur som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette har vi ikke råd til lenger, og kun større enheter kan snu denne trenden.

Her fulgte fylkesordfører Roger Ryberg opp. Fylkene snakker sammen på tvers av grenser som er 300 år gamle. Skal vi se mot Vestfold og Telemark, eller østover mot Akershus og Østfold. Det siste er mest naturlig for søndre Buskerud, når man ser på bomønster og arbeidspendling. Akershus, Østfold og Buskerud ville blitt en kraftkommune av dimensjoner. Den ville utfordret selv Oslo. Også Ryberg ønsker seg helhetstenkende regionpolitikere, som ikke bytter hatter i kommunale formannskap, men setter regionen først.

Runar Hannevold fra Fylkesmannen avrundet det hele med en formaning. Kommunereformen er igang, og den går ikke over. Endring i kommuneøkonomi og andre tiltak vil komme, for å dytte det hele videre.

Svelvik og Drammen fortsetter sine samtaler om en politisk plattform. Lier jobber på spreng for å få til et vedtak i februar, hvor alenegang er plan A og Drammen/Svelvik plan B. Røyken jobber nå med sin plan A som er mot Asker. Alterntivt er plan B med Hurum og kanskje plan C mot Drammen. Hurum holder både Askerløpet og Drammensløpet åpent en stund til.