drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: januar 2016

Informerer idretten om kommunereformen

Idretten blir også berørt av en kommunereform. Selv om de individuelle idrettslagene består, vil det kreve en reorganisering av Drammens idrettsråd. Små lag kan finne styrker i å møte flere utøvere fra Svelvik. Anlegg må planlegges på en ny måte.

Tove Paule og Masud Gharahkhani informerer DIR om kommunereform

Tove Paule og Masud Gharahkhani informerer DIR om kommunereform

DIR inviterte til informasjonsmøte 27 januar, og Tove Paule (H) og Masud Gharahkhani (Ap) forklarte reformen og svarte på spørsmål.

Det første spørsmålet som kom opp var navnet på den nye kommunen. Det var kanskje ikke det viktigste spørsmålet for forsamlingen. Viktigere er det med finansieringen av interkommunale anlegg og forutsigbarhet framover. Politikerne kunne forsikre om at reformen ikke skulle påvirke idretten negativt å så henseende.

Studietur til Danmark for å lære om demokrati

Politikere, ansatte og tillitsvalgte fra Svelvik, Drammen, Lier og Hurum drar til Danmark på studietur i slutten av januar. Lokaldemokrati står på agendaen, og siden Danmark allerede har gjennomført en kommuenreform, kan vi høste erfaringer fra dem som har klart å styrke demokratiet i større kommuner.

Kommunene Holbæk og Gentoft møter oss. Vi skal lære både om hvordan engasjere enkeltmennesker og hvordan bygge nærdemokrati for å få hele kommunen til å delta.

Se programmet her. Program studietur

Arbeidsplasser skal bevares i Svelvik

Dette er alle enige om, og det er ett av de viktigste punktene i plattformen Svelvik og Drammen diskuterte torsdag. Mediene er selvfølgelig ikke opptatt av å løfte fram positive ting og konstruerte splid i debatten som ikke var der. DT er ute etter Svelvik, dessverre, det er vi vant til.

Arbeidsplasser og profil på arbeidsplassene skal så langt det er mulig opprettholdes og styrkes. Ser man fremover med befolkningsvekst, eldre befolkning og stadig nye oppgaver til kommunen, så er det ingen fare for at antall offentlige arbeidsplasser reduseres i Svelvik.

Andre punkter som var viktige for Svelvik var å bevare kjøkkenet på sykehjemmet sitt, og det miljøet med frivillige som har bygget seg opp der. Det hadde hverken Høyre eller Arbeiderpartiet fra Drammen noe imot. Det er lagt inn at Svelvik skal ha NAV-kontor, helsestasjon, bibliotek, servicekontor og alle førstelinjetjenester.

Møter de ansatte på HSO-dagene

Over 1 900 ansatte i helse, sosial og omsorgssektoren i Drammen kommune møttes til HSO-dager 13 og 14 januar på Union. Med god servering, foredrag og underholdning ble deltagerne vist mangfoldet i sektoren og ikke minst størrelsen. Med et budsjett på 1,5 mrd, så er dette dinosauren i kommunen, en dinosaur som vil overleve morgendagen med fokus på innovasjon og velferdsteknologi.Ulla svarer på spørsmål om kommunereform

Også kommunereformen fikk en plass i teltet, mellom stands som viste variasjonen i helsetjenester. Få var bekymret for egen arbeidsplass. De fleste lurte bare på hvor langt vi var kommet, og hvor mange vi fikk med. De fikk med seg noen flyers med litt informasjon, dersom spørsmål skulle dukke opp etterhvert.

Ulla svarer på spørsmål om kommunereform

Kommunereformutvalget i Svelvik 11 januar 2016

Viktige saker på dagsorden:

  • Politisk plattform og drøftingsmøte med Drammen 14 januar
  • Innbyggerinvolvering

14 januar møtes Svelvik og Drammen til drøftingsmøte om politisk plattform. Forhandlingsutvalget har gjennomgått utkast til tekst og dette ble lagt fram for Kommunereformutvalget. Viktige saker som ble tatt opp var sykehjemskjøkken, Svelvik produkter, NAV-kontor og anlegg for idrett og kultur. Utvalget var stor sett samstemmig om hvilke tekstforslag som skulle foreslås endret til det beste for Svelviksamfunnet.

Neste viktige sak var innbyggerinvolvering. Anne Synnøve Horten fra administrasjonen ledet en diskusjon om hva politikerne ønsket fra innbyggerne, for å kunne lage et spisset forslag til innbyggerinvolvering. Kostnader og tidsrammer for en mulig folkeavstemming skal også inkluderes i en sak som fremlegges kommunestyret i februar.

Sammen er vi bedre…

… var temaet for dagens seminar, som Svelvik og Drammen inviterte Lier, Røyken og Hurum til. Seminaret var et offensivt salgsseminar for større kommuner, men hvilke kommuner som bør slå seg sammen, det ble overlatt til publikummet.

Idat Kreutzer startet seansen. Han trakk de store linjene fra hvordan globale bærekraftutfordringer må håndteres lokalt, sammen. Ressursknapphet, klima, demografiutfordringer må løses lokalt, og det gjør vi best ved å løfte blikket fra egen navle og se regionens utfordringer. 65 mrd kroner er tapt på få år, grunnet politikeres ønsker om å sende hilsen hjem, istedet for å bygge infrastruktur som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette har vi ikke råd til lenger, og kun større enheter kan snu denne trenden.

Her fulgte fylkesordfører Roger Ryberg opp. Fylkene snakker sammen på tvers av grenser som er 300 år gamle. Skal vi se mot Vestfold og Telemark, eller østover mot Akershus og Østfold. Det siste er mest naturlig for søndre Buskerud, når man ser på bomønster og arbeidspendling. Akershus, Østfold og Buskerud ville blitt en kraftkommune av dimensjoner. Den ville utfordret selv Oslo. Også Ryberg ønsker seg helhetstenkende regionpolitikere, som ikke bytter hatter i kommunale formannskap, men setter regionen først.

Runar Hannevold fra Fylkesmannen avrundet det hele med en formaning. Kommunereformen er igang, og den går ikke over. Endring i kommuneøkonomi og andre tiltak vil komme, for å dytte det hele videre.

Svelvik og Drammen fortsetter sine samtaler om en politisk plattform. Lier jobber på spreng for å få til et vedtak i februar, hvor alenegang er plan A og Drammen/Svelvik plan B. Røyken jobber nå med sin plan A som er mot Asker. Alterntivt er plan B med Hurum og kanskje plan C mot Drammen. Hurum holder både Askerløpet og Drammensløpet åpent en stund til.