Bilde 1

Et klart flertall blant innbyggerne er positive til at Drammen slår seg sammen med nabokommuner. Drammenserne tror verken tjenestene eller folkestyret blir dårligere i en stor-kommune.

Dette viser tall fra en innbyggerundersøkelse som Opinion AS har utført for Drammen kommune.  1 000 innbyggere er intervjuet  i oktober og november 2015. 60 prosent av de spurte er for at Drammen inngår i en stor-kommune, mens 21 prosent er mot.

Drammensere føler sterk tilknytning til egen by. Tre av fire sier de føler stor tilknytning til kommunen de bor i. Kanskje er det litt overraskende at flere sier de føler tilknytning til byen enn til det nærområdet de bor i, selv om forskjellen er ganske liten. Mens drammenserne føler sterk tilknytning til byen og nærområdet, føler de en langt svakere tilknytning til fylket de bor i. Bare 40 prosent, altså godt under halvparten, sier at de føler stor eller ganske stor tilknytning til fylket. Selv om drammenserne føler en sterk tilknytning til egen by, ser de behovet for en kommunereform.  Seks av ti drammensere er tilhengere av at Drammen går inn i en ny og større kommune.

Når de gjelder hvem Drammen bør danne en ny kommune sammen med, står Lier øverst på ønskelisten og deretter Nedre Eiker og Sande. Folk er ikke spurt om Svelvik da det allerede foreligger en intensjonsavtale om at Drammen og Svelvik danner en ny kommune.

Både næringsutviklingen, kultur-, idrett-, og fritidstilbud vil vinne på en storkommune, mener et flertall av drammenserne. Tjenestetilbudet vil ikke blir dårligere. Når det gjelder helse, pleie og omsorgstjenester tror nesten halvparten av de spurte at tilbudet vil bli som i dag, mens hver tredje spurte faktisk mener dette tilbudet vil bli bedre. Heller ikke skoletilbudet vil bli dårligere, mener drammenserne.

Menn er mer positive enn kvinner til en stor-kommune, men det er flertall hos begge kjønn. De med høy utdanning er mer positive enn de med lav utdanning.

Hele undersøkelsen kan du lese her:

 

bilde 2 Bilde 3