F.v. Fredrik Haaning (H) og Eivind Knutsen (Ap)

F.v. Fredrik Haaning (H) og Eivind Knutsen (Ap)

Drammens politikere inviterer seg ut til byens lag og foreninger.

Først i løypa var et besøk til Kirkelig Fellesråd i Drammen. Fredrik Haaning (H), Komiteleder for kultur, idrett og byliv, og Eivind Knutsen (Ap), leder av kontrollkomiteen stilte fra de folkevalgte.

De to presenterte kommunerformen og la inn litt politisk farget humor i diskusjonen av de ulike temaene. Begge er positive til reformen, men fremhever viktigheten av å ivareta lokaldemokratiet og benytte sjansen til å styrke demokratiet i prosessen som foregår.

Innspillene fra deltagerne av Fellesrådet viser at de generelt sett er positive til å bli del av en større enhet, selv om noen var bekymret for økonomien framover.

Fellesrådet har allerede begynt sine samtaler med Svelvik. De skal se på organisering av sogn og administrasjon.

Kirkeverge Ivar Nygård i forgrunn

Kirkeverge Ivar Nygård i forgrunn

Har dere lyst til å få besøk av de folkevalgte, for å diskutere kommunereform? Ta kontakt med oss.