I sitt månedlige møte diskuterte formannskap og gruppeledere (kommunereformutvalget) kommunereformen i Svelvik, mandag 7 desember. Det var flere punkter på agendaen, og de mest interessante var diskusjonen om den politiske plattformen og om en mulig folkeavstemming.

Svelvik har møtt Drammen til drøftinger om plattform 2 ganger. Utkastet som foreligger er et resultat av dette. Utvalget besluttet at alle måtte komme med tilbakemeldinger på innhold til forhandlingsutvalget, så skulle de skrive sammen et forslag. Dette var den enkle delen av diskusjonen. Den litt mer krevende er hvor detaljert man ønsker at plattformen skal være.

Dersom for mye av tjenestetilbudet i Svelvik inkluderes ved navn i plattformen, så skaper dette usikkerhet for alle som ikke føler at de er nevnt. Derfor bør den være noe overordnet. Likevel var det enighet om at folk burde kjenne seg igjen når de leste den. Plattformen burde skape trygghet for Svelviks fremtid.

Så kom diskusjonen om folkeavstemming. Svelvik har hatt en innbyggerundersøkelse som viste klart flertall for en sammenslåing. Hvordan skal denne følges opp, med folkemøter, folkeavstemming eller enda en innbyggerundersøkelse?

Noen mente at folk forventet en folkeavstemming, og at de skulle få lov til å stemme over et forhandlingsresultat. Men, er det så sikkert at skeptikerne stoler på ordene i et politisk dokument, uansett hvor bra det ser ut? De som ikke liker folkeavstemming, begrunner dette med at den type valg ikke gjenspeiler bredden i innbyggernes mening, og det er ofte de mest negative som tar turen. De få som er imot, bestemmer for alle som er positive.

Det ble ikke konkludert om folkeavstemming eller ny innbyggerundersøkelse. Administrasjonen vil legge fram en sak om dette i februarmøtet.