fylkesutvalg

Med åtte mot sju stemmer mener flertallet i fylkesutvalget at Buskerud skal fortsette nabopraten med Telemark, selv om Buskerud har lite med Telemark å gjøre.

Da var ingen enkel oppgave for fylkesutvalget å velge hvilket gjerde en skal ta den nabopraten som regjeringen har bedt om. Det rødgrønne flertallet velger å prate med alle naboer, inklusive Telemark og Østfold, mens det blå mindretallet ville se mot Vestfold, samt Asker og Bærum og dermed Akershus. Det politiske flertallet i fylkeshuset ser også til hva naboen i sør, Vestfold, mener.  Det er nemlig tverrpolitisk enighet om at Buskerud må ha en nær relasjon til Vestfold, og Vestfold insisterer på å ha med Telemark når et samarbeid med Buskerud skal utredes.

Dette misliker Høyres gruppeleder i fylkestinget, og mangeårig ordfører i Røyken, Rune Kjølstad. I fylkesutvalgets møte denne uken sa han tydelig fra at dersom Buskerud velger å gå mot Telemark i stedet for Akershus, risikerer fylkeskommunen å miste hele Hurum-halvøya. Dette området på fylkeskartet har ingen som som helst relasjon til Telemark, men har et felles arbeids- og boligmarked med Akershus, mente Kjølstad som også mente at Buskerud generelt har svært lite til felles med Telemark.

Kjølstad talte imidlertid til døve ører. På vegne av flertallspartiene i fylkestinget, la Olav Skinnes fram forslaget som ble vedtatt med åtte mot sju stemmer: – Samarbeidspartene (Ap, Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstre og SV) ønsker at Buskerud fylkeskommune takker ja til å delta i en felles utredning med Telemark og Vestfold, sa Skinnes (Sp). Flertallet presiserer at retningsvalget ikke ennå er tatt. Flertallet ønsker derimot å ha en åpen holdning til alle naboer, inklusive Telemark og Østfold.

Mindretallets forslag om at Buskerud gjennomfører en felles utredning med Akershus fylkeskommune og en felles utredning med Vestfold fylkeskommune, falt med sju mot åtte stemmer. De borgerlige partiene i fylkeutvalget er Høyre, Frp og KrF.

Bakgrunnen for at fylkesutvalget behandlet saken, er at stortingsflertallet støtter regjeringens forslag om færre fylkeskommuner.