Loven som sier hvordan folkevalgte skal håndtere kommunale grenseendringer, Inndelingsloven, er nå ute til høring. Høringsnotatet foreslår flere endringer for å forenkle prosessen rundt en kommunesammenslåing. Bystyret i Drammen behandlet i dag høringsnotatet og sa seg enig i blant annet følgende forhold:

-I stedet for å arrangere dyre nyvalg, kan en ny kommune velge et nytt kommunestyre av og blant de opprinnelige kommunestyrene, i påvente av neste kommunestyrevalg.

-Ved grenseendringer som påvirker færre enn 25% av befolkningen i en kommune, kan grenseendringen foretas uten å opprette fellesnemnd som involverer folkevalgte fra begge kommunene. Da kan istedet den største kommunen håndtere grensejusteringen med egne folkevalgte organer.

-Dersom to kommuner som skal slås sammen blir enige om størrelse på kommunestyret, navn på kommunen, fellesnemndas sammensetning og mandat, før de gjør sine lokale vedtak om kommunesammenslåing, så trenger ikke fylkesmannen arrangere felles kommunestyremøte, for å diskutere disse sakene.

Du kan lese hele høringsnotatet her Høringsnotat inndelingsloven

Gruppeleder for Ap, Masud Gharahkhani og tidligere gruppeleder for H, Johan Baumann

Gruppeleder for Ap, Masud Gharahkhani og tidligere gruppeleder for H, Johan Baumann

Gruppeleder for MDG, Ståle Sørensen

Gruppeleder for MDG, Ståle Sørensen