svelvik 059

Fra venstre: Drammens rådmann Osmund Kaldheim, Svelvik kommunes Franzisca Aarflot og Anne Synnøve Horten, samt prosjektleder Ulla Nordgarden i Drammen.

Hva skjer med Fossekleiva og Berger museum når Drammen og Svelvik blir én kommune? I dag ble Drammens rådmann gjort kjent kulturskatten i Svelvik som er en av landets best bevarte industrisamfunn, og en kulturskatt av nasjonal betydning.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum er særlig interessant i forbindelse med at Drammen og Svelvik blir én kommune. Det er fordi bevilgninger til museer skjer fylkeskommunalt. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er dessuten et samarbeidsprosjekt mellom Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfold fylkeskommune, altså tre Vestfold-kommuner. Drammen kommune hører som kjent til Buskerud fylke, og dette er ett eksempel på at kommunereformen ikke bare berører kommunegrenser, men i Drammen og Svelviks tilfelle handler det også om at fylkesgrenser flyttes.

Det var Franzisca Aarflot og  Anne Synnøve Horten fra  Svelvik som viste fram Fossekleiva, som selv en kjølig novemberdag var badet i klar høstluft. Industrihistorien startet på Berger i 1879 da var og sønn Jürg og Jens Jepsen kjøpte det som da var en gård med husmannsplasser og vannfall. I løpet av ti år var et lita bygd med 50 mennesker blitt til et industrisamfunn med to ullvarefabrikker og omlag 500 innbyggere. Fremover på 1900-tallet var Berger et klassisk norsk industrisamfunn der arbeiderne bodde i fabrikkeierens boliger. Hver arbeiderbolig ble bygd for fire familier, og arbeidstiden var til å begynne med 64,5 timers uke.

Industriproduksjonen på Berger nådde etter hvert internasjonal anerkjennelse. På slutten av 1970-tallet lanserte designeren Unn Søiland Dale metervare fra Berger som ble brukt til kåper og drakter, og Berger-moten nådde catwalken i motemetropolen Paris på 1980-tallet. De kjente Berger-pleddene i mykt ull er fortsatt en bestselger.

Hva Drammen og Svelvik sammen kan få til, er det for tidlig å spå noe om. Men en god kontakt er opprettet for videreutvikling av et unikt område som i dag har rundt 5000 besøkende i året, men som har potensial til mer. Her fins det nemlig også spennende utstillinger, og skapende mennesker som representerer en bred variasjon av kunstneriske uttrykk. (klikk for større bilder)