I dag startet arbeidet med å lage en politisk plattform for dannelse av en ny kommune.

Teksten i denne plattformen vil bli godkjent fortløpende og spredd, slik at befolkningene i de to kommunene kan få innsyn i god tid før eventuelle politiske vedtak. Alle møtene som omhandler plattformen er åpne, og de annonseres på denne siden i kalenderen.

Utkastet til politisk plattform finner du her Utkast Politisk plattform Svelvik og Drammen og den bygger på dokumentene skrevet av Sandefjord, Andebu og Stokke, SAS kommunen politisk plattform og Holmestrand/Hof Holmestrand og Hof_politisk plattform.