formannskap 10 nov 012

Fra venstre: Tove Paule (gruppeleder Drammen Høyre), ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen og og ordfører i Svelvik, Andreas Muri

De fremste folkevalgte og tillitsvalgte i Drammen og Svelvik møttes i dag 10. november til det aller første felles formannskapsmøte for de to kommunene som skal bli en ny kommune.

Slik sett ble det skrevet historie i storstua på Drammen rådhus tirsdag formiddag. Riktig nok var det ingen omfattende saksliste, men det viktigste var å forankre ideen om en ny kommune, og ikke minst at de folkevalgte kunne møtes og forsikre hverandre om viljen og evnen til samarbeid.

Tonen var den beste, og en spøkefull ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, mente til og med at de folkevalgte i to kommunene kommer til å møte hverandre så hyppig gjennom høsten at det nesten blir unaturlig ikke å feire jul sammen. Opdal Hansen ledet møtet, og innledningsvis innrømte han at de folkevalgte i Svelvik hadde rett når de hadde kritisert Drammen for å være litt trege med å komme i gang med arbeidet for sammen å danne en ny kommune. Dette har imidlertid ikke sin årsak i vond vilje, men Drammens behov for å se an om andre kommuner rundt Drammensfjorden eller i Drammensdalen ønsket å være med på laget.

Svelviks ordfører Andreas Muri (H) forsikret at det også var i Svelviks interesse at den nye kommunen ble enda større, og håpet at høstens samlinger der de såkalte fjordkommunene er invitert, bidrar til at flere får lyst til å følge Drammens og Svelviks eksempel.

Det var et behov for alle partier å uttrykke støtte til den nye kommunen, og ikke minst prosessen fram til at en ny kommune dannes. Odd Gusrud (Drammen KrF) minnet om de kloke ordene fra Senterparti-ordfører Bjarne Sommerstad i Andebu om at en ny kommune kommune ser ikke dagens lys gjennom faglige utredninger, men med politisk vilje. Gusrud var en gang en skeptiker til kommunereformen, men Sommerstad er blant dem som har overtalt ham til å se på kommunereformen med positive øyne, og han så særlig fram til hva Drammen og Svelvik kunne få til sammen. Inge Høyen (Svelvik Sp) minnet således om at årsaken til at hans partifelle Sommerstad i Andebu er blitt en sterk tilhenger av at Andebu slår seg sammen med Sandefjord og Stokke, er storebroren Sandefjords raushet. Han håpet således at Drammen kunne vise like stor raushet med Svelvik som det Sandefjord har vist med Andebu.

Det fikk Høyen en rekke forsikringer om. Dette får vi til, sa Jannike Thorsen (Drammen Høyre). – Viljen er der, rett og slett fordi dette er en god løsning. Det samme sa Drammen Venstres varaordfører Yousuf Gilani som minnet om at en ny kommune også er Venstres politikk, og dessuten var han opptatt av å skape en stemning av åpen, god og gjensidig tillitvekkende tone mellom de folkevalgte i Drammen og Svelvik. Merete Andrea Risan, Drammen Aps fungerende gruppeleder, forsikret at Drammen Ap gleder seg til å være med på å skape en ny kommune. Drammen Frps gruppeleder Jon Helgheim oppsummerte slik:

«Vi står samlet om dette i Drammen. Vi, det vil si hele Drammens-samfunnet er svært tydelige på at vi ønsker å gjennomføre prosessen med å skape en ny gommune på en god måte. Drammen er dessuten takknemlige for at Svelvik så klart og tydelig har signalisert ønsket om et ny kommune. Jeg forstår at Svelvik ønsker fortgang i dette arbeidet. Det gjør vi også, og vi ønsker at flest mulig kommuner slutter seg til vårt fellesskap», sa Helgheim.

Mange i de to formannskapene ønsket å vite siste nytt om hvordan de øvrige kommunene stiller seg til å danne en ny kommune , Fjordbyen. Hvor mye energi bør vi bruke på dette, spurte Jannike Thorsen. Hun fikk svar av Tore Opdal Hansen som mente at akkurat nå er de