Formannskapet i Drammen møttes i dag til første ordinære møte. De fikk en rekke orienteringer, blant annet om kommunereform. Nå legges løpet, for hvordan Drammen og Svelvik skal snakke sammen framover og hvordan andre kommuner også kan inkluderes. Dette ble kjøreplanen:

  • 10 november: felles formannskapsmøte Drammen og Svelvik. Utkast til politisk plattform legges fram og diskuteres. Møtet holdes i Drammen Rådhus, kl. 1200-1400.
  • 18 november: drøftingsmøte i Drammen Rådhus, kl. 1200-1500.
  • 4 desember: drøftingsmøte i Svelvik, kl. 1200-1500.
  • 18 desember: drøftingsmøte i Svelvik, kl. 1300-1500.
Foto: Ulla Nordgarden

Foto: Ulla Nordgarden

For å trekke inn flere kommuner, så ble det bestemt å sette opp en seminarserie med kommunene Lier, Røyken og Hurum. Datoene er de samme som over og temaene er ønsket som felles interessante diskusjonstema, uavhengig av fremtidens grenser.

  • 18 november: Lokal stedsutvikting og identitet
  • 4 desember: Fremtidens næringsliv og samferdsel
  • 18 desember: Sterkere lokaldemokrati