820

Jan Erling Klausen (bildet) var blant innlederne på folkemøtet som Drammen kommune arrangerte på Drammensbiblioteket denne uken. Klausen er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo, og en av landets fremste forskere på kommunereformen. Som en ser av foilsettet nedenunder, liker han gjerne å dra paraller ut av landets grenser, til hva som skjer blant annet i våre naboland.

Presentasjon kommunereform