fjordkryssing

Hva kan Drammen og Svelvik kommuner få til sammen, dersom også flere andre kommuner blir med på laget? Hva kan en utrette dersom hele regionen snakker med én stemme om eksempelvis store samferdselsprosjekter?

Det fins allerede noen vurderinger av dette. Jernbaneverket har eksempelvis sett på kryssing av Oslofjorden i bru for både bil og bane. Et slikt prosjekt er for kostbart nå, men kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt om noen tiår, fordi tusenvis av mennesker kommer til å bosette seg langs Oslofjorden og Drammensfjorden.

Krysning over Oslofjorden til Filtvet i Hurum er aktuelt, både fordi en da kan erstatte en Oslofjord-tunnel som allerede er altfor mye ute av drift og fordi befolkningsveksten blir størst innenfor om lag en times reisteavstand til Oslo og Drammen. Samfunnsøkonomisk kan det derfor bli smartest å legge krysningen til Hurum, som har ”riktig” avstand til både Drammen og Oslo. Da kan en videre legge vei og bane på tvers av Hurumlandet og videre over Svelviksundet, og på den måten knytte hele regionen sammen med både vei og bane.

En slik krysning vil naturligvis bety enormt for Hurum og Svelvik, men vil også ha stor betydning for de øvrige kommunene i regionen. Reisetiden med tog til Østfold, Sverige og kontinentet blir vesentlig kortere, og Østfold blir innenfor pendleravstand også for togreisende.

Dette er planer Jernbaneverket har jobbet med, og fjordkrysningen kan igjen bli  aktuell politikk om få år.