Bærum liker ikke å komme i skvis mellom Oslo og Drammen. De ser derfor at en storkommune av Asker, Bærum, Hole, Røyken og Hurum kan være en framtidsrettet løsning. Dette sikrer konkurransekraft, altså brukes akkurat samme argumentasjon som benyttes om en Fjordkommune. Hvis dette blir en reell løsning, da blir Drammen og Svelvik liten i vest.

Les mer i Budstikka