Storstua, Drammen rådhus, 16 september 2015, kl.1300.

Tilstede: Jonn Gunnar Lislelid, Leif Arne Steingrimsen, Helene Justad, Einar Jørstad, Monica Vee Bratlie, Tore Opdal Hansen, Trond Julin, Ulla Nordgarden

  1. Tore Opdal Hansen åpnet møte på vegne av Svelvik og Drammen. Han snakket om muligheter for en fjordkommune.
  2. Felles utfordringer ble diskutert. Disse er blant annet å enes om en felles tidslinje som fører til retningsvalg på et tidlig nok tidspunkt, for å kunne danne en politisk plattform sammen. Gode nærdemokratiordninger må diskuteres i høst, uavhengig av retningsvalg. Her påpekte Opdal Hansen at det er bedre å være rause ved en sammenslåing, og heller skalere ned ved behov etter hvert, enn å begynne med ordninger som få er fornøyd med.
  3. Lokale utfordringer som kollektivtransport ut på Hurumhalvøya og ut til Svelvik ble diskutert som ett av de viktigste temaene som må løses med en ny kommune. Her inkluderes også elektriske ferjer og bybane.
  4. Det ble etterlyst bedre muligheter for å få folk involvert og interessert. Ett forslag var å lage visuelle framstillinger av en fjordkommune som kan brukes i de ulike kommunene, viktig å vise fram mulighetene ved å bli en større enhet.
  5. Møteplan framover må inkludere de nyvalgte ordførerne, men 15 oktober ble valgt til neste møtedato. Minst ett møte i måneden ble foreslått, men behov for to i måneden ble også løftet. En møteplan diskuteres ved neste møte. Kommunene kan delta med så mange politikere som kreves for å sikre forankring (2-5).