8. oktober møttes rådmannsrepresentanter fra Svelvik, Lier, Drammen og Røyken. Hurum hadde dessverre ikke mulighet til å møtes. Dagsorden var å utveksle informasjon mellom de ulike kommunene. I tillegg diskuterte vi hva neste møte mellom politikere og administrasjon bør inneholde for å sikre framdrift i samtalene.

Mange politikere er nye i neste møte. Det blir viktig å få en kunnskapsoverføring fra de etablerte, slik at vi ikke begynner helt på nytt. Vi vet at nærdemokratiordninger er et av de viktigste temaene å diskutere. I tillegg ble næringsliv og arealbruk/lokal stedsutvikling trukket fram.

Ordførerne har ønsket å få produsert en visualisering av en Fjordkommune, et framtidsbilde. Dette vil vi jobbe med og innhenter nå informasjon fra alle kommunene, for å sikre å få med det som hver enkelt mener er viktigst i sitt område.

Møtet mellom politikerne og rådmenn fra de fem kommunene er torsdag 15 oktober.