En ny utredning i forbindelse med kommunereformen er nå offentliggjort. Asker, Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum har sammen sett på fordeler og ulemper ved å slå sammen noen eller alle kommunene. Røyken kommune har lenge signalisert at den ønsker å slå seg sammen med Asker. Rapporten gir ikke noe entydig svar på om dette er en god løsning for Asker. Dermed er det den politiske viljen som til syvende og sist avgjør retningsvalget for Røyken og dessuten Hurum som også ser i retning av Asker og Bærum. Dersom Asker ikke ønsker en ny storkommune med Røyken og Hurum, er Fjordkommune-alternativet, altså en kommune bestående av kommunene rundt Drammensfjorden, et godt alternativ.

Rapporten kan du lese her: Rapport.