Sande hadde folkeavstemning samtidig med lokalvalget, og Sande har valgt å fortsette som egen kommune. Også i Nedre Eiker foretrekkes alenegang, og dermed blir ingen av disse kommunene med i samtalene utover høsten om muligheten for å danne en fjordkommune.

Selv om det ble valgkampsak i Eiker-kommunene at de ikke ønsket sammenslåing, så vil likevel ingen av kommunene gravlegge reformen. De skal ha innbyggerhøring utover høsten og vil respektere det som da kommer opp.

Litt over 2000 stemte for alene-gang i folkeavstemningen i Sande, mens litt over 1900 stemte for sammenslåing. I Nedre Eiker har Nedre Eiker-ordfører Bent Inge Bye lenge signalisert at Nedre Eiker kommune er best tjent med å fortsette som egen kommune. Bye ble også gjenvalgt som ordfører.

Dette betyr at kommunene som grenser til Drammensfjorden, fortsetter samtaler om en mulig fjordkommune der Drammen, Lier, Svelvik, Hurum og Røyken vurderer å slå seg sammen til en stor-kommune. Drammen og Svelvik har allerede en intensjonsavtale om å bli en ny kommune fra 2020, men begge kommunene håper at flere blir med.

Svelvik, Drammen, Lier, Røyken og Hurum omkranser Drammensfjorden. Sammen har de kystlandskap, landbruk, bysentrum og skogområder. Sammen har de attraktive urbane boliger og sørlandsidyll. Berger og Svelvik, Drammen by, Lierstranda, Spikkestad og Slemmestad, Sætre og Tofte, dette er litt av hva en fjordkommune kan tilby.

Som kommune ville konstellasjon vært et kraftsenter vest for Oslo. Flytoget går dit, nytt sykehus kommer, universitet er på trappene. 140 000 innbyggere som pendler internt eller mot Oslo.

Blir det lettere å bygge opp et fornuftig kollektivtilbud i et slik samarbeid? Vil ungdom på Tofte og Berger få et bedre skoletilbud, eller i hvert fall et bedre transporttilbud til skolene? Vil det bli lettere å tiltrekke seg hovedkontorer og plassert arealkrevende næring? Vil flere flytte til regionen, med så mange spennende bydeler?