796

Hva kan kommunene rundt Drammensfjorden få til sammen gjennom å opprette en felles kommune? Og hva med lokaldemokratiet i en slik eventuell storkommune?

I et møte i storstua i rådhuset i Drammen i formiddag møttes representanter fra Drammen, Svelvik, Røyken, Lier og Hurum kommuner. Drammen og Svelvik har allerede en intensjonsavtale om å danne en ny kommune fra 2020, men begge kommunene holder armene åpne for flere dersom de ønsker å medvirke.

Det var ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen som ønsket velkommen, og møtet ble videre ledet av den nyvalgte ordføreren i Svelvik, Andreas Muri. Avtroppende ordfører i Røyken, Rune Kjølstad var sammen med ordføreren i Hurum, Monica Bratlie, begge klare på at de de to kommune ser helst i retning Asker. Årsaken er rett og slett at det er dit innbyggerne i de to kommunene reiser og jobber. På den annen side ser begge kommunene at de kan oppnå mer gjennom å bli del i et større fellesskap enn å bli stående alene. Dersom ikke Asker kommune ønsker å slå seg sammen med Røyken og Hurum, er dermed en storkommune rundt Drammensfjorden et reelt alternativ.

Lier stilte med en bred delegasjon bestående av nyvalgt ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H), opposisjonslederen Tonje Evju (Ap), varaordfører Brynhild Heitmann (KrF), rådmann Hans-Petter Christiansen og kommunalsjef Einar Jørstad. Lier har bare såvidt startet prosessen med retningsvalg. Lier kan velge status quo, altså å fortsette som egen kommune, men Lier kan også velge å slå seg sammen med kommuner i begge retninger, der også en stor fjordkommune er et alternativ.

Kommunene rundt Drammensfjorden bestemte seg for å snakke videre sammen utover høsten, i tre møter før jul. Det betyr at Drammen og Svelvik kommuner arbeider på to fronter,  nemlig både å sikre fremdriften av prosjektet Drammen + Svelvik, og samtidig sørge for å ha en åpen holdning til de øvrige kommunene rundt fjorden.

I begge tilfeller er det aller viktigste temaet nå å diskutere lokaldemokratiet i den nye kommunen, uavhengig av hvor stor den måtte bli, samt å forankre den nye kommunen blant politikere, ansatte og naturligvis befolkningen, altså brukerne av kommunale tjenester.